Основними завданнями Відділу “Служба у справах дітей” є:

– реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;

– забезпечення дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми,сприяння їх усиновленню, влаштуванню у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

– ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відділ “Служба у справах дітей” відповідно до покладених завдань:

– організовує розробку і здійснення на території громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

– надає місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

– оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, сприяє їх влаштуванню до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, усиновленню;

– забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

– надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

– проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.