Звіт про про роботу Відділу «Служба у справах у справах дітей» Генічеської міської ради за 2021 рік.

Згідно рішення ІІ сесії VIII скликання Генічеської міської ради від 16 грудня 2020 року № 12 утворений Відділ «Служба у справах дітей» Генічеської міської ради, який має статус юридичної особи публічного права.

Затверджена структура та штатна чисельність працівників у кількості 6 штатних одиниць. Для здійснення функцій щодо опіки та піклуваннях у складі Відділу «Служба у справах дітей» Генічеської міської ради утворений сектор з питань опіки та піклування.

 

(Слайд 3) Станом на 25 грудня 2021 року на обліках Відділу «Служба у справах дітей» перебуває:

– 138 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– 35 усиновлених дітей;

– 43 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах.

За період з 01 січня 2021 року по 25 грудня 2021 року на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування взято 8 дітей (з них – 3 дитини-сироти). Своєчасно вжито заходів щодо встановлення всім дітям юридичного статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.Знято з первинного обліку23 дитини (3 дитини повернені у родину батька; 20 досягли повноліття протягом року).

У порівнянні з минулим, 2020 роком, чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку зменьшилась:

– 31 грудня 2020 року – 153 дитини;

– 25 грудня 2021 року -138 дітей.

                                                                                    

(Слайд 4)Станом на 25 грудня 2021 року із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку, 134 дитини охоплені сімейними формами виховання.

(Слайд 5)За звітний періодгромадянами України, які мешкають на території громади, усиновлені 3 дитини, позбавлених батьківського піклування; під опіку, піклування влаштовано 8дітей; до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на виховання передано 3 дитини, позбавлених батьківського піклування. лише 1 дитина із інвалідністю влаштована до державного закладу інституційного виховання.

(Слайд 6,7)У Генічеській міській територіальній громаді функціонуютьвсі чотири форми сімейного виховання -усиновлення, опіка,піклування, прийомні сімії та дитячі будинки сімейного типу.

Станом на 25 грудня 2021 року у родинах опікунів, піклувальників виховується 110 дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування.

Протягом звітного періоду довлаштовано 1 дитина, позбавлена батьківського піклування до вже дитячого будинку сімейного типу, 2 дітей до прийомних сімей.

На території громади функціонує 7 прийомних сімей, де виховуються 13 дітей та 3 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовані 22 дитини даної категорії.

Відповідно до затверджених графіків проведення обстежень умов проживання та виховання дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, ДБСТ, протягом 2021 року проведено 160 обстежень умов проживання дітей даної категорії. Порушень інтересів дітей не було.

(Слайд 8)Станом на 25 грудня 2021 року на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах взяті 45 дітей.

(Слайд 9)За звітний період здійснено відвідування за місцем проживання та обстежено умови виховання й утримання дітей у 150 сім’ях, батькі в яких ухиляються від виконання батьківських обов»язків, 15 дітей взятіна облік як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Відділом здійснювалась робота щодо представництва неповнолітніх дітей у суді, які обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень. Взято участь у 3 судових засіданнях. Також, спеціалістами Відділу взято участь у47 судових засіданнях стосовно захисту прав та інтересів дітей.

 

(Слайд 10)За результатами спільної роботи протягом 2021 року з обліку знято 19 дітей, як, перебували у складних життєвих обставинах.

З них:

 – у зв’язку із покращенням ситуації в сім’ї- 9 дітей;

 – у зв’язку з досягненням повноліття- 9;

– у зв’язку із набуттям статусу дитини, позбавленої батьківського піклування- 1 дитина.                                                                                             

(Слайд 11) Від початку року Відділом «Служба у справах дітей» забезпечено організацію проведення 11 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуті 45 питаня щодо захисту законних прав та інтересів дітей та прийняті відповідні рішення щодо розгляду звернень на засіданні виконавчого комітету Генічеської міської ради, а саме:

20 – про надання згоди на відчуження/ придбання житла право власності на яке, або право користування яким мають діти;

2 – про встановлення способу участі батьків у вихованні та спілкуванні з дітьми;

4 – про надання статусу дитини, яка постраждала у результаті збройних конфлікті;

1 – про визначення місця проживання малолітньої дитини – 2 ;

4 – про доцільність/недоцільність позбавлення громадян батьківських прав;

4 – про встановлення опіки, піклування над дітьми;

1 – про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до державного закладу;

3- про влаштування до ПС, ДБСТ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;     

8- про надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

4 – про виконання батьківських обов’язків громадянами стосовно дітей;

1 – про надання дозволу на виїзд за кордон;

3- щодо вилучення з сім’ї дітей.

Одним з основних напрямків у роботі Відділу «Служба у справах дітей» є вжиття заходів щодо захисту житлових та майнових прав дітей.

Відділом сформований та ведеться реєст житла дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно якого має право власності на житло 4 дитини даної категорії,  6 дітей мають право користування житлом. За житлом, наявним у дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на праві власності, призначено опікунів відповідальних за його збереження. Під постійним контролем перебуває питання вчасної постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 25 грудня 2021 року на квартирному обліку перебуває 42 дитини зазначеної категорії.

З метою забезпечення реалізації в Генічеській міській територіальній громаді законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, зокрема –своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, підтримки дитини в сім’ї та сім’ї, як інституту для дитини, попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми в сім’ї та за її межами Відділом розроблена Програма забезпечення та захисту прав дітей Генічеської міської ради                            на 2021 – 2023 роки(далі – Програма), затверджена рішенням XV сесії Генічеської міської ради VIII скликання від 13 жовтня 2021 року № 1029 «Про затвердження Програми забезпечення та захисту прав дітей Генічеської міської ради на 2021-2023 роки у новій редакції». 

З метою виконання плану заходів Програми проведені заходи щодо  відзначення Дня захисту дітей, Дня усиновлювача, Дня сім’ї, під час яких діти, усиновителі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники відзначались подарунками.

(Слайд 12, 13)За рахунок коштів, передбачених на реалізацію заходів Програми на 2021 рік, у сумі 27,0 тис. грн. придбані святкові солодкі подарункі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах обставинах до дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят.                             

З метою поліпшення умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування передбачено фінансування Програми на загальну суму 300, 0 тис. грн. для придбання житлата у разі визначених законодавством випадках, земельної ділячнки на який розташоване житло, на вторинному ринку за рахунок бюджету Генічеської територіальної громади, інших джерел не заборонених законодавством для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, родинодиноких громадян, які мають на вихованні п’ять і більше дітей, враховуючи усиновлених та тих, над якими встановлено опіку, піклування.

(Слайд 14)20 грудня 2021 року Відділом «Служба у справах дітей» укладений договір купівлі-продажу житлового будинку, який вподальшому взятий на баланс КП «Міське житлове будівництво» Генічеської міської ради, з метою подальшої передачі родині.                                                              

Протягом 2021 року працівники Відділу брали участь в проведенні нарад, комісій, апаратних навчань, круглих столів, колегій, семінарів з питань охорони дитинства.

Робота Відділу « Служба у справах дітей» щодо захисту прав дітей здійснювалась у межах дії законодавчих актів, згідно Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Сімейного кодексу України, Цивільного Кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаною із захистом прав дитини», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю», листів та рекомендацій Служби у справах дітей та сім`ї ХОДА та Мінсоцполітики.

 

Начальник Відділу                                                      Катерина РУЖАНСЬКА

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *